شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه با انگیزه ای معنوی و با هدف تامین زیر ساختهای مورد نیاز سفر های زیارتی دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در اوایل بهار 1393 با تشویق و حمایت ریاست محترم سازمان حج و زیارت و با همت و اعتقاد راسخ مدیران شرکتهای سهامدار تصمیم گیری و بستر سازی شد و در تاریخ 93/05/28 رسماً در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. بدیهی است تأسیس و راه اندازی شرکتی در تراز مهر و ماه با اهداف معنوی و البته با رعایت جنبه های اقتصادی سخت ترین بخش تاریخ آن شرکت خواهد بود.