بستن× با ما تماس بگیرید 021-66900218-22
بستن×

فرم جستجو

  • شرایط سرمایه گذاری در عراق

    هدف این راهنما معرفی فرصت های موجود در عراق امروز و ارائه پیشنهادهای موجود برای زمینه های سرمایه گذاری در این کشور می باشد. برخی از عناوین این راهنما به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

    مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناهای سخاوتمندانه در قانون سرمایه گذاری